Tábora, který se nachází v malebném údolí řeky Chrudimky pod Sečskou hrází, se účastní nejen děti z Chrudimě, ale i ze širokého okolí.

V letošním roce nese celotáborová hra název „Rok na vsi" a děti díky ní prožijí během 14 dnů celý kalendářní rok- Začíná se Novým rokem, následují Tři Králové, Velikonoce s pletením pomlázek a barvením vajec, pálení čarodějnic, stavění májky.

Na podzim se odehraje například pouštění draků a celý tábor bude završen Vánocemi a oslavou Silvestra.

Letní dětský tábor Českého červeného křížeZdroj: Vratislav Příhoda

Nechybí však ani klasické táborové aktivity, koupání, opékání buřtů, noční hra a diskotéky.

Jelikož jsme tábor Českého červeného kříže, děti se dozví také něco málo z první pomoci.

Během tábora děti navštíví stanici Vodní záchranné služby na Seči, kde se seznámí s vybavením záchranářů a prevencí úrazů u vody.

Do tábora za dětmi přijedou členové Záchranné brigády kynologů i se svými pejsky či dobrovolní hasiči z Topole se svou technikou.

Vratislav Příhoda, Oblastní spolek ČČK