Podle pracovníka odboru Michala Voráče je odpověď jednoduchá. „Dlouhodobě nezaměstnaných, vhodných pro tyto práce, je oproti předešlým rokům podstatně méně," říká Michal Voráč.

„Mnozí již postřehli, že letos vídají pracovní četu 'sekáčů' tří až čtyřčlennou oproti předešlým rokům, kdy běžně sekalo sedm až osm lidí. V letošním roce se pro nedostatek dlouhodobě nezaměstnaných nepodařilo zajistit dostatečný počet osob na veřejně prospěšné práce. Proto všem sezónním zaměstnancům, a především zaměstnancům zajišťujícím sečení, moc děkuji. Mají mé uznání," pokračuje Michal Voráč.

Pracovník radnice ještě zdůraznil, že letos poprvé zajišťuje sečení dorůstající trávy i trojice místních žen. „Dříve jsme ženy pověřovali hlavně zametáním, plením záhonů, stříháním odkvetlých růží, zaléváním letniček a podobnými činnostmi, ale letos se chopily i sekaček. Musím říci, že to přijaly úplně v pohodě a hned se pustily do díla. Starají se o sečení zámecké zahrady a doplňují muže rovněž při sečení u mateřské školy, v oblasti Lipek, v okolí zámku atd. Chtěl bych jim proto speciálně velmi poděkovat," pokračuje Michal Voráč.

„Sezónní zaměstnance a jejich činnost bereme již několik let jako samozřejmost, na kterou jsme si poměrně rychle zvykli. Za uklizeným městem, posečenými trávníky, posečenými svahy, příkopy podél komunikací, připraveným přírodním divadlem, Orelským hřištěm, sportovišti před akcemi atd. se ale skrývá každodenní tvrdá práce těchto zaměstnanců. Jsem rád, že i přes jejich letošní poloviční počet neklesla kvalita prováděných prací, a že tito zaměstnanci přistupují k přiděleným pracovním úkolům zodpovědně," uzavřel Michal Voráč.