Nabídka pro návštěvníky byla obsáhlá. Na své si přišli odborníci na zemědělství, lidé vyhledávající produkty zdravé výživy a hlavně děti. Ty se hravou formou na jednotlivých stanovištích seznámili s chovem zvířat, mohly si připravit vlastní moučnou placku nebo naaranžovat květiny.

Panovalo úmorné vedro, a tak každému přišlo vhod bohaté občerstvení. Kulturní potravu poskytla živá muzika, šermířské souboje nebo bubnování se šamanem.

Selské trhy ve Vlčnově uspořádala Asociace soukromého zemědělství, která každoročně pořádá přímo na statcích svých členů šest slavností.