Odstávka je naplánována na dobu od 7 hodin do 13 hodin. Řidiči vozidel i chodci přecházející tuto důležitou chrudimskou dopravní tepnu by měli v tomto časovém úseku dbát zvýšené opatrnosti.