Akce se zúčastnily také tři domovy z Chrudimska: Lůžkové a sociální centrum pro seniory v Chrudimi, Domov pro seniory Heřmanův Městec a heřmanoměstecký Domov pro seniory U Bažantnice.

Klienti Lůžkového a sociálního centra pro seniory se letos do akce pustili již po třetí a podařilo se jim v říjnu zdolat 375 km (pomyslně se tak dostali do města Banská Bystrica).

Většinová účast

Účast Chrudimských komentuje sociální pracovnice Vanda Vošvrdová: „Klienti se zapojili s plným nasazením a chodili hlavně pěšky. Většinou si dělali okruhy po oddělení, někteří využívali k procházkám i nově upravenou zahradu. Část se zapojila za podpory personálu v rámci rehabilitace, jiní jsou zvyklí chodit sami a zapojení do této celorepublikové akce pro ně bylo zajímavým zpestřením. Stejně jako loni si z akce odnášejí hlavně pocit, že udělali něco pro své zdraví, a motivaci pokračovat v pohybu i nadále." Opět je přitom podle ní třeba ocenit tradiční velmi vysokou účast (38 účastníků z celkem 58 klientů) a snahu personálu zapojit do projektu i méně pohyblivé klienty.

Skvělé výsledky

Příjemné s užitečným spojili klienti Domova pro seniory Heřmanův Městec, když v říjnu „sbírali" kilometry v překrásném zámeckém parku. Často je na jejich procházkách doprovázel i canisterapeutický pes Lucka. Osmnáct účastníků ušlo úctyhodných 616 km a k tomu přidalo ještě 147 km ujetých na motomedu. Jak potvrdila aktivizační pracovnice Lenka Pumerová, účastníci brali akci velmi zodpovědně a překonávali sami sebe. Už teď se prý velmi těší na další ročník.

Z heřmanoměsteckého Domova pro seniory U Bažantnice se zapojilo do akce 27 klientů. Podle slov sociální pracovnice Petry Holubové jich v průběhu října hodně onemocnělo, takže jim bylo líto, že „do toho nemohli dát všechno". Mrzelo je, že jejich výsledky (a tedy i výsledky celého domova) nebyly lepší, protože kvůli nemoci museli týden i více vynechat. Na výsledcích to ale nebylo vůbec znát společně ujeli 1463 km.

Co možná také přispělo k takovému krásnému výkonu, popisuje paní Holubová: „Chtěli jsme našim klientům cvičení ještě více zpříjemnit, proto jsme v průběhu října do relaxační místnosti umístili velkoformátovou TV, ve které se promítají reálné videotrasy z různých zajímavých míst z ČR i z Evropy." Třeba se tento vydařený nápad stane inspirací i pro ostatní zúčastněná zařízení.

Všichni účastníci si zaslouží velký obdiv a pochvalu. Velký dík patří ale také pracovníkům zařízení pro seniory, kteří celý měsíc podporovali obyvatele domovů a pilně sčítali jejich jednotlivé výkony, a v neposlední řadě také sponzorům akce.

Lenka Líbalová