Samotné zařízení nyní provozuje nezisková obecně prospěšná společnost Lůžkové a sociální Centrum pro seniory. Její zakladatel Milan Jiruška říká, že existence Domova pro seniory není nijak ohrožena. „Dne 14. listopadu 2014 totiž krajský soud odsouhlasil restrukturalizaci majitele objektu společnosti Senior Chrudim s.r.o. , přičemž jeden z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí bylo zachování provozu pobytového sociálního zařízení pro seniory a také zachování přibližně 50 pracovních míst," uvádí provozovatel pobytového sociálního zařízení.

Zmíněné soudní rozhodnutí umožňuje podle Milana Jirušky nejen další poskytování sociálních služeb pro seniory ve stávajícím rozsahu 60 lůžek (převážně pro klienty s Alzheimerovou chorobou), ale i přípravu stavebního dokončení celého objektu, a tím i navýšení celkové kapacity zařízení na původně plánovaných 120 lůžek.

S tím ale podle Milana Jirušky vyvstává otázka, kdo by vlastně měl tato nová lůžka využívat?

Prohlášení provozovatele Domova pro seniory

Vážení senioři a všichni, kteří pečujete o své rodiče nebo tušíte, že Vás tato povinnost v nedaleké budoucnosti čeká.

Jsem velice rád, že po dlouhé době obav, nejasností a zaručených zpráv o konci našeho zařízení, Vám mohu konečně sdělit dobrou zprávu.

Nezisková obecně prospěšná společnost Lůžkové a sociální centrum pro seniory má potvrzenu dlouhodobou nájemní smlouvu na objekt v areálu bývalého pivovaru v Chrudimi a může tak bez jakýchkoliv komplikací poskytovat své pobytové sociální služby pro seniory. Dne 14.11.2014 totiž Krajský soud odsouhlasil restrukturalizaci majitele objektu společnosti Senior Chrudim s.r.o., přičemž jeden z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí bylo zachování provozu pobytového sociálního zařízení pro seniory a také zachování přibližně 50 pracovních míst.

Výše uvedené rozhodnutí umožňuje nejen poskytovat sociální služby pro seniory v současném rozsahu to je provozování 60 lůžek pro seniory převážně s Alzheimerovou chorobou a také provozování terénní pečovatelské služby a domácí zdravotní péče (tzv. home care ). Současně otevírá možnost také reálně připravit stavební dokončení celého objektu a tím navýšit kapacitu zařízení na plánovaných 120 lůžek . Ale aby dobrých zpráv zase nebylo mnoho. S dokončením objektu a navýšením kapacity o dalších 60 lůžek pro seniory vzniká zásadní otázka pro jaké seniory tato nová lůžka připravit ?

Jedná se o následující alternativy využití nové lůžkové kapacity:

Domov seniorů s lůžky pro stejný typ seniorů , kteří již nyní jsou klienty obecně prospěšné společnosti

Domov seniorů s lůžky pro seniory, kteří jsou zatím soběstační

Dům s pečovatelskou službou.

Z důvodu dřívějších nekompetentních rozhodnutí vedení sociálního odboru Města Chrudim, která připravily chrudimské seniory a jejich rodiny o možnost čerpání nemalých finančních příspěvků na péči o seniory od státu, se zatím jeví jako nejvíce reálné dobudování objektu na Dům s pečovatelskou službou.

Budeme rádi, když všichni, které tato problematika zajímá, budou sledovat naše webové stránky www.domovsenioruchrudim.cz a případně nám sdělí mailem nebo osobně svůj zájem o budoucí využití našich sociálních pobytových služeb.

Přeji všem čtenářům klidný konec roku

Ing. Milan Jiruška, zakladatel obecně prospěšné společnosti