A dva další přikyvují: „Napište pár řádek do novin, bude to zajímat i ostatní!“

Tak tedy: Asi nejznámější je pečovatelská služba, poskytovaná jako služba terénní v domácnostech klientů, včetně jejich domácností v „pečovatelských“ domech. O ubytování v těchto domech teď mohou žádat i lidé z okolí města.

Služba ambulantní spočívá například v pomoci při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, v poskytnutí stravy nebo pomoci s nákupy, s úklidem a podobně. CSSP poskytuje i službu „Signál v tísni“, určenou osobám s chronickým onemocněním od 27 let věku. K telefonu je připojena zabezpečovací ústředna a klient získá tísňové tlačítko, jež nosí stále při sobě. Po jeho stisku je automaticky vytočeno operační středisko městské policie. Dosah tlačítka stačí pro pohyb klienta v bytě.

Důležité jsou i aktivizační programy či práce denního stacionáře Jitřenka pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Denní stacionář Pohoda je zase určen dospělým a seniorům.

Při domácí zdravotní péči „Kirké“ jsou prováděny zdravotní úkony. CSSP také provozuje v Soukenické ulici půjčovnu chodítek, holí, berlí a mnoha dalších kompenzačních pomůcek.