Jedním ze způsobů, jak pomoci osoby, převážně seniory, v nepříznivé životní situaci rozptýlit, jsou pravidelná Posezení s hudbou a tancem. Jedno takové se uskutečnilo včera na tradičním místě, v Měšťanské restauraci v Muzeu. Pro seniory je to vítaný prostor k socializaci a příjemné vytržení z běžného stereotypu.