S asi ročním zpožděním se teď výrazně přiblížilo datum otevření nového objektu Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem budovaného v areálu někdejšího chrudimského pivovaru.

„Kolaudační prohlídka bude 18. října. Předpokládám, že koncem měsíce bude vydáno i příslušné kolaudační rozhodnutí," sdělil Milan Jiruška, jednatel společnosti, jež zmíněné sociální zařízení zatím provozuje v sousedním provizorním objektu. „Poté by mělo být k dispozici prvních šedesát lůžek," dodal Jiruška.

Návštěva hejtmana

Provozovatel Domova pro seniory usiluje o to, aby byly služby chrudimského zařízení následně zapojeny do krajského plánu rozvoje sociálních služeb.

Proti tomu nic nemá ani hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, jenž si tento týden přijel dokončovanou novostavbu prohlédnout.

Moderní zařízení

„Zajímalo mě, jakým způsobem je realizována stavba, na niž byla použita evropská dotace. Zjistil jsem, že se tu velmi intenzivně pracuje a že horní patro je prakticky před dokončením," uvedl hejtman.

„Podle mě se v tomto případě jedná o moderní zařízení na úrovni doby, o jehož zařazení do krajského plánu sociálního rozvoje by se určitě mělo uvažovat. O tom ale rozhodne až nová krajská rada, která bude sestavena po nynějších krajských volbách," uzavřel hejtman.