"Hlinecké taxi na jaře 2018 absolvovalo dvě až tři jízdy denně, nyní je jich kolem dvanácti. Zájem seniorů je značný, určitě budeme v provozu této služby pokračovat," uvedl starosta města Miroslav Krčil. Smlouva s autodopravcem byla sepsána na dva roky, nyní by mělo být vypsáno nové výběrové řízení.

Ilustrační foto
Hospodští se perou s omezeními, mnozí je porušují

Kdo ze seniorů chce speciální taxi využívat, musí na odboru sociálních věcí požádat o vydání karty. Těch už bylo vydáno kolem pěti set.

Jedna jízda stojí dvacetikorunu, zbytek nákladů hradí město Hlinsko. Taxi jezdí v pracovních dnech vždy od sedmi hodin ráno do čtyř odpoledne. Šofér taxíku pomůže seniorům při nástupu a výstupu z vozu, ale není v jeho kompetenci suplovat práci asistenta při doprovodu k lékaři. Auto má rovněž dostatek prostoru k přepravě invalidního vozíku. S jeho přistavením taxikář pomůže, počká, až přepravovaná osoba bezpečně nasedne, vozík složí a uloží ho do zavazadlového prostoru vozidla. Pomůže i při vystupování.

I další města v kraji

Senior taxi nabízí i město Pardubice. Služba je určena pro lidi starší 70 let nebo vlastníky průkazu ZTP a ZTP/P bez ohledu na věk. Uživatel s trvalým nebo přechodným pobytem v Pardubicích může tuto službu využít čtyřikrát do měsíce a za jednu jízdu zaplatí 25 korun. Zdarma se sveze doprovod přepravovaného seniora. Statutární město Pardubice se rozhodlo podpořit službu Senior taxi ze svého rozpočtu částkou 1 milion. Po zhodnocení jednoletého pilotního projektu rozšířilo nástupní a výstupní místa a navýšilo i počet aut.

Senior taxi je novinkou v městě Králíky na Orlickoústecku. Jízda městem a jeho místních částech stojí 30 korun, potom je odvislá od vzdálenosti, Například sto korun za přistavení vozidla zaplatí lidé cestující do obce Štíty nebo do Hanušovic.