S dobrým nápadem přišel počátkem tohoto týdne Domov seniorů Seč, který si zavedl skype adresu. Díky ní mohou klienti vidět své děti a vnoučata na obrazovce a v živém přenosu si s nimi popovídat.

„Chřipková epidemie trvá už dlouho a někteří naši klienti už byli z toho, že nevidí své blízké smutní," vysvětluje ředitelka domova Renáta Hanausková s tím, že ne každý ze seniorů může kvůli špatnému sluchu používat běžný telefon.

Díky sociální síti se novinka rychle šíří mezi rodinnými příslušníky. Ti musí nejprve zatelefonovat do domova a domluvit se na konkrétní hodině, kdy se má hovor přes program Skype uskutečnit. „Musíme mít nějakou časovou rezervu, abychom klienta mohli přemístit k počítači," dodává Renáta Hanausková.
V sečském domově žije v současné době padesát klientů.

Zákaz návštěv trvá od 7. ledna i v chrudimském Lůžkovém a sociálním centru pro seniory. Skype pro komunikaci s rodinnými příslušníky zde nemají.

„Naši klienti jsou postiženi stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, takže o tom ani neuvažujeme," uvádí ředitel Milan Jiruška. Doba odloučení klientů od rodin je dlouhá, ale zákaz návštěv je třeba dodržovat. „Snažíme se rozšířit aktivizační programy, ale jsme si vědomi, že kontakt s blízkými plně nenahradí," dodává ředitel.

V Domově seniorů hlavního města Prahy v Heřmanově Městci zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii nevyhlásili. Ale skype mají zaveden už dlouho. „Nebyl příliš využívaný. Kdo chce hovořit s příbuznými, učiní to prostřednictvím svého notebooku, ale takových klientů je málo. Naopak hodně jich komunikuje s rodinami mailem, s tím jim pomáháme," říká manažerka sociálně ošetřovatelského úseku Lenka Doležalová.

„Máme pro klienty počítač s internetovým připojením. Pokud by měl někdo o kontakt s rodinou přes internet zájem, rádi mu s tím pomůžeme," uvedla Monika Kopecká, vedoucí pardubického Domova pro seniory Dubina. Lidé ale zatím izolací netrpí, domov je návštěvám přístupný. Chřipka zatím nezachvátila ani personál, ani seniory.