V seriálu Chrudimského deníku se můžete seznámit s jeho pohledem na město a najít nejen desatero problémů.

Chrudim v kaši 1

O sídelní kaši a o tom, jak pojmenovat nenasytnou chobotničku.

Chrudim je město historické, zdravé, město přívlastků a já doplním, že je v kaši. Chrudim je město, které umí vařit sídelní kaši. V Česku rozhodně nic ojedinělého. Chrudim se proměnila v chobotničku "požírající svými chapadly" své okolí a okolní obce. Je jako chobotnička, ale ne ta pražská, tahle mění necitlivě strukturu sídelní krajiny a osídlení. Možná by se vážně mělo začít uvažovat o změně názvu města a začít připravovat referendum. Třeba Chrutiňany? Můžete se sami zamyslet, až naše nenasytná chobotnička spapá Markovice, Sobětuchy, Slatiňany, Vlčnov, Vestec . . . Toto je důsledek socialistického a především dnešního kapitalistického plánování území jen podle zástavby a zastavěných ploch. Toto je stále skloňovaná udržitelnost? Je upozaděno ohleduplné a hospodárné využívání nezastavěného území kolem města, příměstské krajiny a všeho toho co ji tvoří. Opomíjena je obnova krajinných struktur, přírodní rozmanitost, prostupnost, vybavenost, návštěvnická infrastruktura atd., atd. Je opomíjena především každodennost a možnosti využívat přímo nejbližší okolí města lidmi. Jednoduše řečeno, chybí kvalitní prostředí pro život přímo kolem města v jeho příměstské krajně. To vše by mělo přecházet úvahy o jakékoli zástavbě. Zpětně se tím oslabuje město v urbanistické a sídelní rovině.

Chrudim a politika územního rozvoje.

Politika územního rozvoje ČR jako i zásady urbánní politiky vychází mj. z toho, že území a krajina Česka je jedinečná a při zástavbě každého kousku země, by se mělo pečlivě přemýšlet. Stejně tak hovoří i dnešní politika architektury a stavební kultury ČR. Cílem je právě nepoškozovat a zachovat krajinné hodnoty včetně sídelní krajiny. U krajiny kolem města a sídelní struktury to platí dvojnásob. Ale jak to tak bývá, praxe je úplně jiná.

Realita vs. vize.

Co je hodnotnější než zástavba?

Protože na vysvětlování není čas, tak následující berte jednoduše jako fakt: důležitější a hodnotnější než různě kvalitní zástavba bytovek, satelitů polních vilových čtvrtí, průmyslových či nákupních zón a všeho možného co se kolem města potlouká, je právě to ostatní, co zbývá. To co není ještě zastavěné, to je skutečně cenné jak dnes tak v budoucnu. Tohle bohužel někteří lidé i architekti těžko chápou. A řada lidí to raději vůbec vidět nechce. Je raděj lhostejná.

Je stavění a stavění.

Když se nestaví na poli, není kde stavět a bydlet? Ne. K zástavbě se v prvé řadě nabízí využít město, využít dostupných přestavbových ploch, hledat rozvoj bydlení a života uvnitř zastavěného území, či v přímé návaznosti a souvislostech již stávající městské zástavby. Tomu se říká citlivé zahušťování, doplňování urbanistické struktury města, přemýšlení o kompaktnosti. Suburbanizaci v okolí města držet na uzdě v rozumné míře, aby kolem města nekroužil jako kolem Země v budoucnu odpad nepřeberných vesmírných satelitů, tyhle pak do atmosféry k likvidaci lze poslat těžko.

Tohle lidé neradi uslyší. Chrudim, jako i jiná města v Česku vesele porušují politiku územního rozvoje ČR, minimálně mají s jejím naplňováním stejně jako se zásadami urbánní politiky ČR problémy. I když územní plán deklaruje něco jiného. Pokud si obejdete Chrudim, budete vědět proč! Rovněž je málo pravděpodobné, že Chrudim neví, jak se budou rozvíjet obce v okolí. Není žádná sranda, když se barvy územního plánu vpíjí do krajiny a co územní plán znamená v realitě, když se z papíru přenese ven do světa. Navíc, když neví jedna obec, co dělá ta druhá, a nejsou schopné se dohodnout. Na druhou stranu, každé město má svou politiku a lidem to takhle asi vyhovuje. I když je situace vážná, je možno ji předcházet a řešit. A o tom příště.

Vlasta Koupal

Čtěte za týden: Chrudim v kaši díl II.

Jak vnímáte názor architekta? Souhlasíte s ním nebo máte námitky? Diskutujte pod článkem, příspěvky otiskneme.