Po úspěšném seriálu Chrudimského deníku o Josefu Resslovi a jeho vztahu k rodnému městu se budeme věnovat významným osobnostem, jejichž život a práce byly spjaty s Hlinskem. Sem patří i rodina Adámkových. Dnes se zaměříme na Bohumila Adámka, významného spisovatele a básníka.

Bohumil Adámek - spisovatel, básník
* 8. 11. 1848 v Hlinsku, + 28. 10. 1915 v Hlinsku

Bratr Karla Adámka. Studoval na filosofické fakultě v Praze a ve Vídni, později se věnoval studiu dějin umění v Mnichově. Po návratu z cest se vrátil a usadil v Hlinsku i přes velký počet nabízených míst. Mohl být dramatickým umělcem, režisérem, divadelním ředitelem, profesorem dějin umění. Ale on raději zůstal ve svém rodném městě a zabýval se literaturou. Hlinecký kraj měl rád. Rád se toulal daleko od hluku a vzdálený od lidí.

Vítězná hra

Hlavním jeho posláním se stala literární tvorba. Psal krásnou literaturu, drama, povídky, básně. Nejvyššího uznání se mu dostalo, když jeho tragedie Salomena z 38 dramat českých spisovatelů byla uznána za „způsobilou" při otevření činohry Národního divadla v Praze dne 19. 9. 1883. V Hlinsku tehdy vládla veliká radost a na uvedení Salomeny byl do Prahy vypraven zvláštní vlak. Rovněž drama Heralt bylo zařazeno na repertoár činohry Národního divadla. Kritikou i jevištěm však bylo přijato chladně.

Bohumil Adámek je také autorem obsáhlé sbírky básní Horské ovzduší, která byla původně připsána Jaroslavu Vrchlickému, se kterým se autor přátelil.

Dalším člověkem, který ovlivnil Adámkův život, byl Karel Václav Rais.

close Bohumil Adámek. zoom_in Toulky po Hlinecku

Oba muže spojovalo hluboké přátelství. Byli si blízcí svou touhou po umění a zájmem o přírodu. Sám Karel Václav Rais vzpomínal na jejich každodenní procházky v jakémkoliv počasí slovy: „…kráčíval jsem po té silnici v podvečer den co den, v zimě  v létě, s panem Bohumilem Adámkem. Milé, nezapomenutelné procházky…"

Významnou životní událostí se pro Bohumila stala návštěva Josefa Kajetána Tyla v podzimních dnech roku 1855 v Hlinsku. Avšak na žádost hosta byl jeho dvoudenní pobyt před širokou veřejností utajen. Když později bylo v místním zastupitelstvu projednáváno pojmenování ulic, zvítězil návrh pojmenovat prostranství před hostincem, kde Tyl přenocoval, Tylovo náměstí.

Sport a školství

Bohumil Adámek se současně aktivně věnoval kulturnímu a společenskému dění v Hlinsku. V roce 1894 byl zvolen starostou hlineckého Sokola a byl ředitelem divadelního spolku Pokrok. Živě se zajímal také o školství na Hlinecku. Jako člen okresní školní rady pomohl řadě chudých vesnických škol s umístěním jejich žáků do chrudimských škol.

Od roku 1891 působil v České akademii císaře Josefa, řídil hlinecké přípravy na obeslání jubilejní výstavy v Praze roku 1891 a aktivně se účastnil příprav národopisné a průmyslové výstavy v Hlinsku roku 1893.

Bohumil Adámek ve své závěti odkázal  muzejnímu spolku Adámkovy sady v Hlinsku pro stavbu nové budovy, a i když jeho přání nemohlo být realizováno, jeho záměr byl nanejvýš šlechetný.   (jv, lv)