I na havrana polního (Corvus frugilegus) můžete narazit v chrudimských parcích. Patří mezi pěvce z čeledi krkavcovitých. Dosahuje stejné velikosti jako vrána obecná, liší se od ní kalhotkami, tj. peřím na nohách, a neopeřeným kořenem zobáku. V Čechách se vyskytuje běžně. Projevuje se krátkým, hlubokým „gag“ nebo protáhlým „króó“, někdy i vysokým „kirrr“. Havrani hnízdí v koloniích na stromech v otevřené krajině a také v parcích. Samice snáší 3 až 5 nazelenalých, hnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí po dobu 16 až 18 dní. Mláďata krmí oba rodiče asi měsíc. Havrani se živí hmyzem, drobnými obratlovci, ovocem či semeny. Rádi vyhledávají i lidské odpadky. Havran polní je částečně tažný pták, jedinci od nás odlétají do jižní Evropy a k nám přilétají ze severu. V době mimo hnízdění tvoří spolu s kavkami až tisícová hejna, která se potulují po krajině. Na noc se tato hejna stahují na společná nocoviště.