Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) je pták větší než vrabec domácí s krátkým mohutným zobákem a černou vrchní částí hlavy. Přes křídlo má nápadnou bílou pásku. Samec má červenou hruď, šedá záda a bílý kostřec, samice je převážně načervenale šedá, mladí jedinci jsou podobní samici avšak nemají černou hlavu. Vábení a hlasový projev hýlů je je měkké „diy“, zpěv je nenápadný. Hýlové si staví hnízda ve smrkových lesích, parcích (včetně těch chrudimských) a zahradách. Hnízdí v dubnu až červenci dvakrát ročně. Mělké hnízdo zbudované z kořínků, klacíků a lišejníků je umístěno nevysoko v křoví nebo na jehličnatých stromech. Samice snáší 4 či 5 namodralých vajec s tmavými skvrnami, na kterých sedí sama. Živí se semeny a pupeny. Hýl obecný je stálý a částečně tažný pták.