Jikavec severnínebo také pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) je dalším zástupcem patčí říše, na nějž s ezaměříme v našem fotoseriálu. Jikavec je pták velký přibližně jako vrabec. Důležitým určovacím znakem je bílý kostřec. Samec je na hlavě a hřbetě světle hnědý s tmavými skvrnami, ramena a prsa má oranžová. Samice je shora šedohnědá, na ramenou a prsou zbarvená do okru. U nás nehnízdí, vyskytuje se pouze od října do dubna jako protahující a zimující druh. Lze ji zastihnout na polích i v lesích, často také na krmítkách ve vesnicích a městech. Hnízdí v severských lesích. Hnízdo bývá nevysoko na stromech či keřích. Na snůšce pěti až sedmi vajec sedí pouze samice, mláďata krmí oba rodiče. Rostlinná složka potravy je tvořena nejrůznějšími semeny, živočišná drobnými členovci.