Kachna divoká (Anas platyrhynchos), zvaná březňačka, je naše největší plovavá kachna. Patří také mezi nejúspěšnější druhy ptáků, který se byl schopen naprosto přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám. Kachna bývá niší polohy, jejím biotopem jsou tekoucí i stojaté vody, ústí řek i mořská pobřeží. Lze jí nalést i v městských prostředích, na které se dokázala výborně přizpůsobit. Je to velký pták dorůstající velikosti 50 až 60 cm. Hmotnost se pohybuje okolo 690 až 1300 g a rozpětí křídel činí 81 až 95 cm. Kačer se od kachny liší hlavně výrazným zbarvením, které je nejvýraznější na hlavě a krku, a žlutým zobákem. Samička ho máhnědý, někdy až hnědočerný, stejné barvy je i její ochranné zbarvení peří. Na vodě kachnu nadnáší vzduch. Ten se drží mezi peřím a krycí pera vzduch zadržují. Spolu s tukovým vakem pod kůží zabraňuje uzavřená vzduchová vrstva, aby kachna vychladla. Známým a nesmírně zajímavým jevem je imprinting (vtišnění). Kachně si vtiskává podobu matky, kterou se může stát slepice, ale i člověk, nebo dokonce i pohybující se neživý předmět (např. míč).