Kosčerný (Turdus merula) žije v celé Evropě a jižní Asii a byl umělě zavlečen i do Australie a na Nový Zéland. Najdeme ho i v chrudimských parcích, protože díky své přizpůsobivosti se adaptoval na život v blízkosti člověka a úspěšně žije a hnízdí i v těsném sousedství lidských sídel.
Samci jsou nepřehlédnutelní svým charakteristickým černým peřím a žlutým zobákem, upozorňují na sebe také melodickým zpěvem.
Samice je hnědavá s bělavějším hrdlem a nezřetelně skvrnitou hrudí, zobák i nohy jsou černé. Samice ani mláďata nemají oční kroužek. Někdy se objevují i jedinci s větším či menším podílem bílého peří, částeční albíni, vzácnější, ale ne neznámí, jsou pak úplně bílí ptáci s červenýma očima, albíni úplní. Kos černý je částečně tažný. Ptáci z Čech a severní Moravy zimují u Atlantiku, jihomoravští kosi pak ve Středomoří. Ze zimovišť se vrací na přelomu března a dubna a odlétá v listopadu.