Skokan zelený(Rana klepton esculenta) je ohrožený druh našich žab, který je silně vázán na vodní zdroje. Kdysi velice hojný druh, u kterého v důsledku znečišťování vod dochází v poslední době k prudkému poklesu stavů a z mnoha míst již zcela vymizel. V Bernské konvenci je řazen mezi chráněné druhy. Jedná se o hybridní formu vzniklou křížením skokanů skřehotavých a krátkonohých. Na těle převládá jasně zelená barva, středový hřbetní pruh je žlutozelený a celé tělo, hlavně pak jeho zadní část je pokryté černými skvrnami. Samci se ozývají daleko slyšitelným skřehotáním, které je zesilováno nafukujícími se rezonančními bubínky v koutcích úst. Nejčastěji je můžeme zaslechnout zjara obzvláště za pěkného počasí a to v odpoledních hodinách až v podvečer. Pulci se živí především rostlinnou potravou (řasovými nárosty), dospělci hlavně hmyzem a různými jinými bezobratlými, kterých se mohou zmocňovat i skokem. Potravu loví ve vodě nebo v blízkém okolí vodních břehů. Může však lovit i drobné obratlovce (např. ryby) a běžné je i požírání mladých jedinců vlastního druhu.