Strakapoud velký (Dendrocopos major) je nejběžnějším šplhavým ptákem vyskytujícím se na území ČR. Jedná se o typického obyvatele lesa, známého především díky charakteristickému „bubnování“ do kůry stromů nebo na plechové části staveb. Stejně jako ostatní šplhaví ptáci má silný zobák, dlouhý vymrštitelný jazyk a silné krční svaly, které mu umožňují v kůře stromů hloubit zobákem otvory a získávat z ní potravu. Prsty na noze jsou uzpůsobeny šplhání tak, že dva směřují dopředu a dva dozadu. Vyskytuje se ve všech typech lesů, protože se jedná o velmi přizpůsobivý druh, který lze zastihnout i v městských parcích a zahradách.