Užovka obojková (Natrix natrix) je evropský nejedovatý had, zastoupený v chrudimských parcích nekolika desítkami jedinců. Dorůstá délky 70 až 120 cm, v jižnějších oblastech až 210 cm. Má obvykle tmavě zelenou nebo hnědou barvu, s charakteristickými žlutými nebo oranžovými, černě a bíle lemovanými půlměsíčitými skvrnami za hlavou. Zbarvení bývá různé, od šedé po černou, spodní strana těla je světlejší. V ČR obývá všechna příhodná stanoviště v nižších a středních polohách a v současnosti je naším nejpočetnějším hadem.

Typickým biotopem našich populací jsou hustě zarostlé břehy řek, říčních ramen, potoků, rybníků, jezer a vodních nádrží, stejně jako bažiny, močály a vlhké louky. Vzácně se setkáváme s populacemi, které trvale obývají suchá stanoviště na okrajích lesů, na křovinatých stráních či v kamenolomech. Had se nevyhýbá ani blízkosti lidských stavení.

Živí se obojživelníky, nejčastěji žábami, ale příležitostně i drobnými hlodavci, rybami a hmyzem. Mláďata loví pulce, čolky a hmyz. K její ochraně může přispět pouze komplexní zachování původních biotopů a stanovišt', které by umožnilo přežití její hlavní kořisti - obojživelníků. Protože nejsou jedovatí, na obranu produkují užovky pouze zapáchající tekutinu nebo předstírají smrt. Někdy předstírají také útok, ale neotvírají při něm čelisti. Při obraně kouše jen vzácně.