Slunéčko sedmitečné, kterému selidově se říká beruška, berunka nebo sluníčko, latinsky Coccinella septempunctata, je nejběžnějším slunéčkem v Evropě ataké známým a velmi oblíbeným obyvatelem chrudimských parků.

Slunéčko sedmitečné je asi 7 mm dlouhé, tvar těla je téměř polokulovitý, jen mírně protáhlý dopředu. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Z jeho zbarvení je odvozeno jeho pojmenování, české i latinské.

Žije téměř všude, kde se vyskytují mšice a červci, jimiž se živí jak larvy, tak dospělí jedinci. Proto je považováno za užitečný druh a bylo úmyslně zavlečeno i do Severní Ameriky.

V nebezpečí vylučuje slunéčko oranžovou šťávu obsahující alkaloidy, díky čemuž je pro řadu potenciálních predátorů nechutná a jedovatá. Podobně jedovaté jsou i larvy a kukly. Z tohoto důvodu mají slunéčka jen omezené množství potenciálních nepřátel.