Hlas - chvějivé „cerretetetetet“, zpěv je jasně znějící „cici cirr“. Hnízdění - hojně hnízdí v parkové krajině, zahradách a světlých smíšených lesích. Obratně šplhá. Hnízdí v dubnu až červnu dvakrát ročně.Hnízdo je miska z lišejníků, mechů, stébel a zvířecí srsti umístěna v dutinách nebo budkách.

Samice snáší 7 - 10 bílých, červeně skvrnitých vajec na kterých sedí po dobu 13 - 15 dní a mláďata poté krmí oba rodiče po dobu 17 - 18 dní.

Potrava - hmyz, na podzim a v zimě i bobule a semena.

Sýkora modřinka je částečně tažná, jedinci od nás odlétají do jižnějšíEvropy a k nám přilétají jedinci ze severu.