Pestřenka pruhovaná (Episyrphus balteatus) je dalším hrdinou našeho fotoseriálu. Ve střední Evropě se vyskytuje kolem 500 druhů, z nichž některé vypadají jako vosy, čmeláci, včely i mravenci. Nedávají však žihadla, nekoušou, neštípou a mnohé z nich jsou užitečné, protože larvy některých druhů se živí mšicemi. Dospělci se živí nektarem různých květin. Pozorovat tyto „vosičky“, které vydrží v letu na jednom místě, je velmi zajímavé.