Saranče (Caelifera) je větší hmyz, jehož tělo bývá ze stran zploštělé, zadeček je pevně spojen s hrudí. Zadní nohy jsou zpravidla skákavé s mohutnými stehny. Většina druhů má zpevněná přední křídla, tzv. krytky, které jsou úzké a dlouhé a chrání druhý pár vějířovitých blanitých křídel.

U řádu rovnokřídlých, kam sarančata spolu s kobylkamipatří můžeme pozorovat dobře vyvinuté mimikry, tedy schopnost splynout s prostředím. Barva našich druhů je nejčastěji zelená, zelenohnědá nebo hnědá, tropické druhy mají i pestřejší barvy.

Saranče se vyznačuje krátkými tykadly a zakrnělým krátkým kladélkem u samic. Často mají nápadně zbarvený druhý pár křídel. Najdeme je u nás na loukách, stráních, v lesích i zahradách od léta do raného podzimu.

Typické je pro ně „cvrkání“ (tzv. stridulace), které vydávají třením částí křídel, která jsou pro tento účel uzpůsobena nebo třením nohou o křídla. Jednotlivé druhy se liší jak melodií, tak denní dobou „zpěvu“. U většiny druhů „zpívají“ jen samci. Pro vzájemný poslech mají příslušníci řádu rovnokřídlích sluchové ústrojí v kolenním kloubu zadních nohou. Sarančata jsou narozdíl od kobylek býložravá.