Město Hlinsko už vybralo dodavatele stavebních prací i firmu, která zajistí novou zeleň. „Z pěti nabídek zvítězila, v případě stavební dodávky, ta od hlinecké společnosti Renos. Jde o zakázku za tři miliony. Dodavatele zeleně za zhruba sto tisíc jsme vybírali ze tří zájemců. Nakonec zvítězilo zahradnictví Legerský,“ uvádí hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Hlinečtí získali na tuto investiční akci státní dotaci ve výši téměř 1,9 milionu korun. Ze dvou předkládaných variant zvítězila podle Šotoly ta s méně kulatými prvky. „Celý prostor bude bezbariérový. Stejně tak vstupy do objketů, kde jsou obchody a provozovny restaurací,“ vysvětluje místostarosta. Dominantou prostoru mají dvě odpočinkové zóny s lavičkami, chybět nebudoou stojany na kola a samozřejmostí bude podle slov Pavla Šotoly i další mobiliář. „Prostor bude také členěn různě barevnou dlažbou,“ doplňuje vzápětí hlinecký místostarosta. Termín rekonstrukce byl stanoven na období od 1. října do 15. prosince. Právě v tomto čase tedy změní centrum hlineckého panelového sídliště svoji dosud socialistickou tvář.

Kromě rekonstrukce samotného prostoru před obchodními centry plánuje hlinecká radnice také renovaci chodníků vDružstevní ulici. Vprvním případě půjde o chodník vedoucí směrem kulici ČSA a ve druhém o chodník kolem obchodního domu Růže. „V současnosti jsou na obou asfaltové povrchy,“ doplňuje Šotola.. Jak dále místostarosta doplnil, Hlinečtí hodlají pokračovat vúpravách dalších částí sídliště vpříštích letech.