Psycholožce Alžbětě Formanové z Krizového centra J. J. Pestalozziho v Chrudimi se výrazně zvýšil počet klientů, protože narůstaly konflikty v rodině, stouplo násilí v domácnostech a také spotřeba alkoholu.

"Vypadá to, že vymizely potíže z klasických tříd. I u nás zrušili schůzky klienti, kteří k nám docházeli z důvodu šikanování. Šikana se však přesunula na internet, existuje tedy stále, jen změnila podobu. Třeba přes chat se dříve nevyskytovala v takové míře," říká psycholožka. Z online výuky podle jejích slov mohly profitovat děti, které jsou introvertního založení a raději si plní úkoly ve svém tempu.

Zdravotnický personál se stará o COVID pacienty na ARO v Nemocnici Ryhnov nad Kněžnou. Již v několikáté vlně a stále pozitivní personál a lidský přístup jako by se starali o své příbuzné..
Epidemie covidu na Chrudimsku dál ustupuje. Hospitalizovaných ubylo desetkrát

"Vyvstává však problém, že si neosvojí základní sociální návyky, které by získaly ve škole. Mohou se ještě více uzavřít do svého světa, což je znevýhodní v budoucnu. Poznamenat je to může v tom, že nebudou schopné komunikovat a těžko naleznou zaměstnání. V normálním režimu by byly nuceny si sociální návyky osvojovat," zdůrazňuje Alžběta Formanová.

Koronavirová doba děti v sezení u počítače podporovala nad hranici únosnosti. Kvůli distanční výuce neměly děti ani jinou možnost. Rodiče pak snadno ztráceli přehled o tom, zda se jejich potomci věnují výuce, čtou si, hrají hry, píší si či volají s kamarády. Případná šikana online tak měla neomezený prostor.

Běh pro Paměť národa odstartoval
Běh pro Paměť národa odstartoval poprvé i v Chrudimi. Pochlubte se fotkami!

Krizové centrum v Chrudimi v současné době řeší hodně případů potíží v chování ve škole. Mnohé děti si neplní povinnosti, chodí za školu, navazují rizikové vztahy. Doma neposlouchají, lžou nebo utíkají z domova. I za tím může stát šikana, a tak by rodiče měli být ostražití a nebát se zavolat o pomoc. Přijít, psát nebo telefonovat může každý, kdo pocítí problémy v rodině. Je možné vystupovat i anonymně.