Starosta Jan Čechlovský, jenž vede městskou policii, se společně s vrchním strážníkem Josefem Kudrnkou nyní řešením neutěšené situace zabývá. Tvrdí, že není záměrem radnice zbytečně šikanovat obyvatele města.

„Jsme si vědomi toho, že jednoduché a rychlé řešení neexistuje. Chceme i nadále tolerovat parkování na sídlištích a dalších místech s komplikovaným parkováním, pokud neohrožují bezpečnost dopravy. Nicméně zdá se, že někteří obyvatelé se rozhodli narušit poklidný stav věci, o čemž svědčí anonymní telefonáty a výzvy strážníkům,“ uvádí Jan Čechlovský.

Tvrdí, že jako přímý velitel městské policie nemůže nabádat strážníky k nerespektování zákona.

I když se lidé beze jména v poslední době hodně snaží situaci s parkováním hrotit, radnice žádné represe nechystá. Hledá naopak nyní jiné možnosti, například změnu dopravního režimu.

Komentář autory článku Romany Netolické k dané problematice najdete v rubrice "K věci".