Tu letos opět vyhlásila Střední průmyslová škola chemická Pardubice (SPŠCH) ve spolupráci s Pardubickým krajem. „Výsledky mě celkem nepřekvapily, tradičně byli velmi dobří žáci ze základních škol Npor. Eliáše z Pardubic, z Červené Vody, Heřmanova Městce, Sezemic a Trhové Kamenice,“ uvedla Alena Volejníková ze SPŠCH, která připravila zadání testů a projektů.

Vybranou pětatřicítku žáků, kteří nejlépe zvládli testovou část soutěže, nyní čeká práce v laboratoři.

V projektové části budou týmy složené ze dvou žáků z každé školy zpracovávat prezentaci na téma voda. Pro tvůrce nejlepšího projektu, který vybere odborná komise 27. ledna, jsou připraveny lákavé ceny jako např. poukázka na vstup do Lanového centra v Pardubicích či zábavně-informační program na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice.

(spa, red)

#nahled|https://g.denik.cz/34/e1/chemici_seznam_35postupujicich_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/34/e1/chemici_seznam_35postupujicich.jpg|Seznam 35 postupujících.#
TISKOVÁ ZPRÁVA: Pátrání po nejlepším mladém chemikovi vrcholí
Pardubice, 12. ledna 2011


Čtvrtý ročník soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ vstoupil do druhé poloviny. Třicet pět žáků s nejlepšími výsledky z testů postoupilo do druhého kola, v němž se utkají o titul krále mladých chemiků. V plném proudu je i příprava projektů, které budou prezentovány koncem ledna. Soutěž zakončí slavnostní vyhlášení, jež proběhne 18. února v aule Univerzity Pardubice.

Testové části soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ se v průběhu listopadu a prosince zúčastnilo celkem 1002 žáků z 9. tříd základních škol Pardubického kraje. V současné době jsou známá jména třiceti pěti nejlepších, kteří postoupili do druhého kola, v němž kromě znalostí v testu předvedou i praktické dovednosti v laboratoři. Druhé kolo testové části proběhne 1. února 2011 na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.

„Potěšilo mě, že se letošního ročníku soutěže zúčastnil tak velký počet žáků. Podařilo se oslovit celkem třicet pět základních škol z Pardubického kraje. Výsledky mě celkem nepřekvapily, tradičně byli velmi dobří žáci ze základních škol Npor. Eliáše z Pardubic, z Červené Vody, Heřmanova Městce, Sezemic a Trhové Kamenice. Velký podíl na úspěchu dětí a jejich postupu do druhého kola mají učitelé chemie, kteří žáky velmi dobře připravili. Osobně mám radost z výsledků „malých“ škol, které mají často horší podmínky k výuce chemie než školy v krajském městě,“ uvedla Alena Volejníková ze SPŠCH, která připravila zadání testů a projektů.

Projektová část je určena soutěžním týmům, jejichž úkolem je zpracovat prezentaci na téma voda. Dva zástupci z každé školy představí projekt odborné komisi 27. ledna na SPŠCH. Pro tvůrce nejlepšího projektu jsou připraveny lákavé ceny, mezi něž patří poukázka na vstup do Lanového centra v Pardubicích či zábavně-informační program na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice.

Cílem soutěže je motivovat žáky devátých tříd ke studiu na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. „Chemie jako přírodní věda patří určitě mezi nejzajímavější a nejpestřejší vědní obory. Naše škola nabízí studentům kromě teoretického základu i velký počet laboratorních cvičení, kde získávají potřebnou manuální zručnost a naučí se postupně pracovat s moderní přístrojovou technikou. Po ukončení studia pokračuje většina studentů v dalším studiu na Univerzitě Pardubice. Pokud se rozhodnou pro vstup na trh práce, nabízí se jim široké možnosti uplatnění v mnoha chemických, farmaceutických a kosmetických firmách,“ shrnula výhody studia chemie Miroslava Katzerová, ředitelka Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

V rámci soutěže bude oceněn i nejlepší učitel chemie. Pedagog, jehož žáci dosáhnou nejlepšího bodového průměru, získá dvoudenní pobyt v Léčebných lázních Bohdaneč. Jméno nejlepšího učitele chemie se dozvíme na slavnostním vyhlášení v polovině února.

Organizátorem soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ je Střední průmyslová škola chemická Pardubice a Pardubický kraj. Soutěž je pořádána v rámci projektu Rozvíjení zájmu žáků o studium chemie, tento projekt je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Generálním partnerem soutěže je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Paramo a.s. a Synthesia a.s. Soutěž podpořily Lučební závody a.s. Kolín, Explosia a.s., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., dreamlabel.cz, Lanové centrum Pardubice, Svaz chemického průmyslu České republiky, Léčebné Lázně Bohdaneč, město Pardubice, knihkupectví Helios a společnost PR1.cz.