Oprava barvou se líbí i silničářům a přemýšlejí, že tímto způsobem budou kvůli úsporám záplatovat díry i na státovkách. Výtvarné dílo inspirovalo rovněž policisty, kteří už upustili od trestního stíhání pro veřejné pohoršení a poškození cizí věci.