Jak silničáři uvádějí, hlavním cílem této stavební akce je: „Zvýšení protismykových vlastností vozovky v bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce na průtahu silnice I/17 městem Heřmanův Městec v ulici náměstí Míru a ulici Čáslavská. Stavebním záměrem je tedy zvýšit bezpečnost silničního provozu.“ 

Během prací silničáři obnoví stávající obrusnou vrstvu vozovky včetně vodorovného značení. Vyfrézují proto půl centimetrů stávajícího živičného krytu. Na očištěný povrch položí novou asfaltovou vrstvu. 

Před vybranými přechody pro chodce bude provedena bezpečnostní protismyková úprava (tzv. rocbinda) o tloušťce 3 – 5 milimetrů. 
„V souvislosti s realizací dojde v době pokládky asfaltových vrstev k částečným uzavírkám na vozovce I/17,“ varuje ŘSD s tím, že tu bude provoz veden kyvadlově vždy jedním jízdním pruhem, popřípadě po krátkých objížďkách okolními ulicemi. 

„V případě, že harmonogram prací nebude narušen technologickými důvody, například vlivem počasí, první fáze pokládky nového povrchu proběhne ve dnech 18. a 19. září. V tomto termínu bude uzavřený vjezd a výjezd z a do Barákovy ulice,“ doplňují informace pracovníci ŘSD. 
Úprava vozovky jako taková by měla skončit, pokud počasí dovolí, během prvního říjnového týdne.