Délka zimy a nový sníh opožďuje rovněž jarní práce i výspravy na silnicích. „Bohužel zatím není možné přestavět techniku na letní,” doplňuje Křivský. Nepříznivé počasí nepřeje ani opravám výtluků, kterých je po zimě nad míru. „Nemůže jet obalovačka, tak používáme směs studenou, která se může používat do desetistupňových mrazů na nejvíce nebezpečné výtluky. Jsou to však opravy provizorní, které byly prováděny i na silnici I/34 přes Hlinsko.” Co je možné v těchto dnech provádět, tak je údržba silniční vegetace. Další opravy dopravního značení a výtluků musí vzhledem k nové vrstvě sněhu počkat.

Leckdo si v Hlinsku všiml, v jakém stavu je silnice II/343 směrem na Trhovou Kamenici. Kompletní rekonstrukci před dvěma lety provádělo několik firem v různých etapách na základě výběrového řízení. Nejvíce kritiky se vztahovalo na umístění kanálové vpusti v ulici Karla Lidického a několik kanálových poklopů. Jak vysvětluje Miloslav Křivský: „Vlivem zřízení dopravních ostrůvků se zmiňovaná nešťastná vpusť dostala do jízdní stopy a provozem těžkých nákladních vozidel se kanalizační šachta vždy rozpadala. I přes opakované opravy i v rámci reklamace docházelo vlivem nadměrného dopravního zatížení k opakovanému borcení.”

Někteří řidiči se obávanému kanálu vyhýbali tak dokonale, že nebezpečně objížděli celý ostrůvek do protisměru. Silničáři se nakonec domluvili s místní stavební firmou, která provedla přemístění vpusti do chodníku. Podle Miloslava Křivského nebylo možné provést vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám definitivní povrchovou úpravu a tak mnoho lidí zaráží nevyrovnaný betonový povrch. „Jakmile počasí dovolí, práce budou dokončeny,” uzavírá Miloslav Křivský. Opětovným reklamačním řízením na stejné silnici prochází i rámy kanalizačních poklopů ve Wilsonově ulici. Opravy budou dokončeny rovněž na jaře.

(rl)