Při jednání se starostou města Marcelem Lesákem a radními se mimo jiné hovořilo o velké krajské investici do silnice II/337. Ta vede od hranice kraje přes Ronov, Třemošnici do Trhové Kamenice. Hejtman řekl, že patří k nejzanedbanějším v celém regionu.

„A proto připravujeme náročný několikaetapový projekt se spoluúčastí Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se skutečně o nelehkou stavbu v délce přes 30 kilometrů, u které je předpokládaná hodnota půl miliardy korun. Celá oblast Hlinecka a Železných hor je pro nás několik posledních let jednou z krajských priorit, avšak nelze postupovat tak rychle, jak bychom si všichni přáli,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že první úsek z Vršova do Trhové Kamenice bude dodavateli stavby předán koncem září.

(bar)