Důvodem uzavírky je provádění stavebních prací na přeložce horkovodu při výstavbě obchvatu města Chrudim. Zhotovitelem stavby je firma EVČ a.s.

Objízdna trasa je vedena v Chrudimi v trase ulice Dašická, Poděbradova a Pardubická, dále směrem na Medlešice, Mikulovice, Ostřešany a zpět.