Zimní údržba silnic na 470 km silnic I. třídy vPardubickém kraji byla do konce září letošního roku zajišťována dva roky trvajícím komerčním vztahem mezi organizací Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, tedy českým státem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje (SÚS Pk).

"Vnedávné době Ministerstvo dopravy ČR uzavřelo přímý smluvní vztah sSÚS Pk. Toto pověření pro výkon zimní údržby silnic a některé další údržbové práce na silnicích I. třídy vPardubickém kraji je uzavřeno na období šesti let. Jedná se o velmi důležité rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR," uvedl žeditel SÚS PK Miroslav Němec.