„Soutěž o nejzdařilejší stavbu silničního hospodářství Pardubického kraje považuji za důležitou akci,“ konstatoval náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. „Zejména v době ekonomické krize je důležité oceňovat firmy a jejich dobrou práci.“ Podle Tichého, který nad soutěží převzal záštitu a je jedním z těch, kteří vítězům předají pamětní a referenční listy, chce vedení kraje do budoucna v rámci zakázek klást důraz nejenom na kvalitní práci, ale také na její cenu. „Všechny vítězné stavby letošního ročníku soutěže pochopitelně znám, byl jsem se na ně podívat a domnívám se, že jsou opravdu na velmi dobré úrovni,“ dodal náměstek hejtmana.

„Pardubický kraj neustále emituje v oblasti dopravních staveb velké množství zakázek, které ale nejsou jen o procesu stavění, ale především o práci s lidmi a tito lidé mají díky soutěži zpětnou vazbu, zda svou práci dělají dobře nebo špatně,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Pro firmu, která je oceněna je to navíc otázka prestiže a dobré umístění v soutěži má pochopitelně také velký referenční význam.“

V soutěži bodovaly i stavby z Chrudimska. V kategorii „Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice“ zvítězil průtah Vlčnovem, třetí místo získal projekt „Modernizace silnice ve Svobodných Hamrech“.

(red, man)