Nabídnutá témata, především jejich diskusní část určená k rozpravě, jsou připravena jako celek v celodenním programu. 14 dnů před konáním je kapacita Sympozia téměř naplněna. (třicet přihlášených osob).

Takový zájem svědčí především o dvou prvcích smyslu celého podniku:

Zkušenost a ohlasy z prvního Sympozia byly mezi účastníky příznivé.
Forma a metody na Sympoziu skutečně vedou k širšímu pohledu souvislostí při práci vedoucího dětského souboru.

Cílem je pokračovat v otevřeném dialogu ve folklorním hnutí na téma vedení souboru v 21.století, o rozvoji dětského vnímání tradičních odkazů v současné době. Připravená témata se budou dotýkat funkčních i fungujících metodách při vedení souborů.

Především půjde o to, že chceme vytvořit prostor pro výměnu názorů, leckdy i kontroverzních, provokujících, vedoucích k novým úhlům pohledu na problematiku rozvoje a vedení dětského kolektivu. Důraz je kladen na výměnu zkušeností, informační dialog.

Předpokládaný program:

8,30 – 9,00 Prezence
9,00 – 9,15 Úvod do tématu
9,15 – 11,30 Blok A - PhDr. Alena Schauerová, Jiří Urban
11,30 – 12,30 Oběd
12,30 – 15,30 Blok B - Kateřina Kubíková, Mgr. Vlastimil Ondra, MgA. Martin Krajňák
15,30 – 16,00 Závěrečné slovo, ukončení

Největší podíl na uskutečnění celé akce, která se uskuteční 27.února, nesou rodiče dětí ze souboru Kuřátka – Chrudim, Město Chrudim a Folklorní sdružení ČR.

Za celý realizační tým se těším na shledání v Chrudimi.

Mgr. Radka Ehrenbergerová,
členka výboru FoS ČR