Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (ORP) Hlinsko projednala a schválila scénář taktického cvičení jednotek Integrovaného záchranného systému (IZS) s názvem „Bazén NL 2008“.

Cvičení se zúčastní jak profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru z Chrudimi a Hlinska, tak i místní jednotka sboru dobrovolných hasičů společně s hasiči společnosti ETA. Dále se ho zúčastní Policie ČR, zdejší strážníci a Zdravotní záchranná služba.

Cvičení by mělo simulovat únik chlóru z krytého plaveckého bazénu. Hlavním cílem akce je reálně procvičit evakuaci dvou sousedních základních škol, kde se nachází zhruba 800 dětí. Budou zhotoveny dekontaminační pracoviště formou stanů a bazénů a uskuteční se dekontaminace zasažených osob.

Dále se bude procvičovat předávání informací prostřednictvím krajského operačního informačního střediska. Ověřit by se měl i systém varování obyvatel a procvičit komunikace mezi složkami IZS a organizace krizového řízení.

Dojde také k prověření funkčnosti poplachového plánu IZS a prověří se organizační schopnosti pracovníků plaveckého bazénu a základních škol. Taktické cvičení je plánováno na čtvrtek 24. dubna od 9.30 hodin.

(pz)