Podle vedoucího městského odboru investic Petra Peciny zatím není zřejmé, kdo zeď opraví. „Právně je zde situace taková, že město vlastní zeď a soukromému vlastníkovi patří půda bezprostředně za ní. Tento soukromý vlastník by za zdí chtěl přistavět garáž a nás tak nyní čekají jednání o tom, který z obou subjektů zeď zabezpečí,“ uvedl Petr Pecina.

Vyjednávací pozice města přitom není špatná. Půda těsně za zdí je totiž v katastru nemovitostí vedena jako „ostatní plocha“ a pokud by z ní její vlastník chtěl udělat stavební pozemek, neobejde se to bez souhlasu města. „Stav zmíněného pozemku ale v současné době takovouto změnu neumožňuje,“ pokračuje Petr Pecina.

Zmíněná uzavírka Širokých schodů pěší provoz zcela nepřerušila. Schodiště je totiž i nahoře dostatečně široké, takže jím dál projdou například i rodiny vynášející kočárek nebo jízdní kola. „Přesto bychom byli rádi, aby došlo ke vzájemné dohodě, při níž bychom si vzájemně vyhověli, aby zeď mohla být zpevněna co nejdříve,“ uzavřel Petr Pecina.

Omezení provozu na Širokých schodech nepředstavuje první problém, který je v Chrudimi vyvolán vyvýšenou polohou městského centra vůči okolnímu terénu. Kvůli hrozícím pádům kamení byl například předloni omezen vstup do části svažité komunikace Na Kopanici.