Všem se však blýská na lepší časy, protože náročné práce na odstranění popraskané skály, které spolu s uzavírkou začaly v srpnu loňského roku, se pomalu chýlí ke konci. 

KLADIVA A LANA
Nad silnicí pracují technici ve službách Povodí Labe, na jehož území se skála nachází. V rámci projektu na stabilizaci svahu tu dělníci zavěšení na horolezeckých lanech postupně očistili skalní masiv za použití ručního nářadí. 

Odstranili náletové dřevo a také nesoudržné části skály na ploše o rozloze zhruba 750 metrů čtverečních. Technici ve výsledku odstranili a odvezli přes 370 tun kamenné suti. 

„V současné době probíhají vrtací práce pro kotvící prvky sítí a ochranného plotu. Dokončení prací je předpokládáno na konci října tohoto roku,“ doplňuje dobrou zprávu zejména pro motoristy Jana Burianová. 

HROZIL PÁD KAMENÍ
Skála tyčící se nad cestou u Křižanovické přehrady popraskala natolik, že hrozilo uvolňování mnohatunových bloků a jejich pád na komunikaci. 
Povodí Labe se proto rozhodlo oblíbenou zkratku z Nasavrk do Křižanovic uzavřít, aby tak předešlo možnému neštěstí. Vedení podniku přitom řešilo otázku, jakým způsobem nebezpečné kusy kamene odstranit, odstřel totiž nepřicházel v úvahu, neboť by hrozilo poškození samotné hráze přehrady, která stojí v těsné blízkosti.