„Při našem vzpomínání nechyběla videoprojekce dokumentující někdejší pokládání základního kamene klubovny, prohlíželi jsme si také staré kroniky a fotografie a hovořili o tom, co všechno jsme společně prožili," uvádí současný vedoucí ronovských skautů František „Bobr" Zvěřina.

O hudební složku oslav se postaralo muzikantské seskupení Kňučící pes, které zahrálo řadu příjemných country melodií. U žádného podobného setkání samozřejmě nemůže chybět společný venkovní táborový oheň a stejně tomu bylo i v Ronově nad Doubravou. Oheň měl tentokrát podobu tzv. kanadského špalku, kdy plameny prohořívaly středem křížem rozříznutého masivního kůlánu.

Ronovští skauti již nyní připravují další oslavu, neboť v příštím roce oslaví výročí 80 let od svého založení.