Zájemci si budou moci prohlédnout interiéry klubovny, kde budou připraveny kroniky, fotografie i další artefakty mapující historii skautů. Večer zahoří slavnostní táborák a zahraje kapela Kňučící pes.
Novodobá historie skautingu v Ronově se datuje na přelom let 1989-90, kdy se začíná s obnovou střediska. Historii popisuje předák ronovských skautů František „Bobr" Zvěřina:

NA ZELENÉ LOUCE

„V dubnu 1990 se poprvé scházíme v pronajatých prostorách hasičské zbrojnice, kde zakládáme dětské oddíly. Postupně využíváme i kabiny na hřišti od Tj Sokol. Stále nám schází vlastní střecha nad hlavou, a proto středisková rada rozhodla v roce 1992 o stavbě nové klubovny na pozemku u Sádek, který nám pronajal tehdejší OÚ Ronov.

Původní plán z důvodu finančních byl dvě místnosti, bez vody a elektřiny, ale počáteční nadšení a vstřícnost mnoha firem a příznivců projekt změnil. Nechali jsme si zhotovit projekt odbornou firmou. Ještě v tomto roce začínáme vyrábět tzv. škvárovky, kopat základy a do konce roku ještě částečně rozestavíme stavbu. Následující rok pracujeme na hrubé stavbě. V roce 1994 se nám podaří stavbu zastřešit a pokračují práce uvnitř.

Ke konci roku přichází nečekaná finanční pomoc z Ústřední rady Junáka v Praze. Podmínka byla finance utratit do 31. 12., a tak mezi svátky nakupujeme stavební materiál na přístavbu garáže a dílny.
Následující rok dokončujeme přístavbu, vnitřní místnosti a připravujeme elektroinstalaci a vodoinstalaci zatím bez přípojek s tím, že se nám snad jednou podaří se připojit. Koncem roku se již scházíme v klubovně v provizorních prostorách bez podlah a za svitu petrolejek.

PÁR ZÁDRHELŮ

V roce 1996 doděláváme první patro a vnitřní omítky. Kolaudace proběhla koncem roku samozřejmě ne úplně bez závad, ale když uvážíme, že jsme si klubovnu postavili sami, tak jsme se neměli za co stydět. Postupně se závady odstranili a v roce 1997 jsme se klubovnu připojili k veřejné elektrické síti a k vodovodu.

Práce kolem klubovny pokračovaly a pokračují dále, stále něco vylepšujeme.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem bývalým členům, sponzorům a příznivcům za pomoc při výstavbě této základny, která nám slouží již 20 let."