Nyní už lesní správci dokončili úklid porostů a připravují plány vysazování nových stromů. Například Jeníkovští už ovšem stihli nejenom uklidit, ale i část nového lesa vysázet. „Museli jsme vytěžit jsme přes 700 kubických metrů,“ říká starosta Pavel Hladký. V Hlinsku spočítali škody na zhruba 800 kubických metrů. „Máme opraveny už i lesní cesty a připravujeme plány výsadby,“ říká lesní správce Jiří Vopelka.