Rok 2016 se do novodobé historie objektů zapíše jako jeden z nejúspěšnějších co do návštěvnosti – v Pardubickém kraji je jasným vítězem Soubor lidových staveb Vysočina, spokojení jsou také na Slatiňanech. Ve skutečnosti se ale nezavírá – v tuto chvíli se chystají adventní a vánoční akce.

ŠEDESÁT TISÍC LIDÍ

Objekty ve správě NPÚ na Pardubicku (hrad Kunětická hora, Litice, zámek Litomyšl, Slatiňany a Soubor lidových staveb Vysočina) navštívilo k 31. říjnu celkem 171 765 návštěvníků. Největším skokanem je Soubor lidových staveb Vysočina (Veselý Kopec a Betlém), který dosud navštívilo celkem 60 853 osob, což je více jak o 11 tisíc více, než-li v loňském roce za stejné období. SLS Vysočina končil rok 2015 s celkovým číslem 63 606, kdy návštěvnicky nejsilnější je v roubenkách měsíc prosinec – během adventu a vánočních svátků očekáváme ještě nejméně 10 tisíc návštěvníků.

Úspěšnou sezónu jistě ovlivnilo počasí, ale také rozšiřující se nabídka objektů – konkrétně na Veselém Kopci to byla, kromě tradičních kulturních akcí, výstava Jsme tu pro vás přibližující zákulisí práce v tomto skanzenu a upozorňující na význam SLS Vysočina z hlediska ochrany, dokumentace a prezentace lidové kultury téměř v celé šíři; v září zde byla zpřístupněna unikátní hospodářská část objektu č. p. 4 U Pilných, což je jediný objekt, který je na Veselém Kopci na původním místě.

Na Betlémě v Hlinsku byla v květnu otevřena expozice dílny a bydlení pilníkáře – expozice dokládá ruční výrobu pilníku na Hlinecku a Svratecku, která zde byla rozšířena od druhé poloviny 19. století do konce 60. let 20. století; SLS Vysočina zpracoval nominaci tkalce pana Josefa Fidlera pro udělení titulu Nositel tradice v oboru tradičních řemesel.

Ministr kultury panu Fidlerovi tento titul udělil v září a výrobky vycházející z Tkalcovny na Betlémě (domek č. p. 361) se tak mohou pyšnit ochrannou známkou výrobek zhotovený Nositelem tradice. V rámci investičních akcí proběhla oprava havarijního stavu vodních děl u mlýna a olejny na Veselém Kopci a také oprava fasádního pláště u č. p. 350 na Betlémě. Na Veselém Kopci i Betlémě se chystají adventní a vánoční akce, Betlém Hlinsko je otevřený celoročně kromě pondělí.

ÚDAJ NENÍ KONEČNÝ

Také správa zámku Slatiňany hlásí velice úspěšnou hlavní sezónu – k 31. 10. jej zatím navštívilo 23 111 osob, kdy za celý loňský rok to bylo celkem 22 614 návštěvníků. Vzhledem k tomu, že na Slatiňanech chystají vánoční prohlídky, není tento údaj konečný. Slatiňany jsou navíc jediným zámkem, který má na Pardubicku otevřeno i 24. prosince. Velkou novinkou byl na prohlídkové trase zpřístupněný budoár kněžny.

Na Slatiňanech v letošním roce proběhlo a probíhá také velké množství stavebních akcí – je dokončována oprava střešní konstrukce, probíhá revitalizace zásobní zahrady, došlo k zabezpečení opěrné zdi zahrady, byla provedena celková oprava střešních konstrukcí provozního domku. Byl schválen projekt na obnovu areálu (IROP) a v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.