Akce bude slavnostně zahájena v 10 hodin před budovou školy. V rámci dne otevřených dveří bude možné si prohlédnout prostory školy, včetně nově zbudovaných učeben jazyků a informatiky, výstavu historických dokumentů.

Je připraveno mnoho dalších zajímavých aktivit – divadelní vystoupení žáků základní školy, pohádkový příběh Lotrando a Zubejda, ukázky výuky v chemické laboratoři, žákovské knihovně, v keramické dílně. Historik Michal Štorek provede zájemce prosetínskými dějinami známými i neznámými, bude nachystáno posezení s občerstvením, stylová kavárna s několika druhy kávy a luxusními zákusky. Vzpomínání zpříjemní poslech dechové hudby Mrákotínka. Malé děti si budou moci pohrát s roboty firmy MICo Robotic, navštívit hrací koutek ve školní družině a zadovádět si na hřišti s SDH Prosetín.

Jelikož je prosetínská škola dáma v letech, děti se zde vzdělávají neuvěřitelných 235 let a současná budova s unikátní architekturou byla otevřena před 90 lety, sestavila škola k tomuto výročí pro pamětníky, obyvatele, pedagogy i žáky publikaci „Prosetín – obec a škola v proměnách času“. Kniha mapuje historii školství v Prosetíně od samého počátku do roku 1948, jsou zde vypsány klíčové okamžiky od roku 1948 po současnost, seznamy pedagogů a počty žáků. Škola je a bude důležitou, nedílnou součástí obce, nebyly tedy opomenuty ani historické momenty související se životem a prací zdejších lidí. Čtenáři si přečtou, kdy a za jakých okolností obec vznikla, kdy byla poprvé zmíněna v historických pramenech, jak se měnila v průběhu let. Dozví se informace o významných osobnostech, lomech a lomařích, o dopravě. V knize nechybí několik desítek historických i současných fotografií. Knihu bude možné si zakoupit přímo na oslavách v prostorách školy.

I školka nezahálela. Na tento slavnostní den, ke 40. výročí otevření budovy MŠ, si též připravila historickou výstavu dokumentů, kronik a fotografií, tvořivé stolky pro rodiče s dětmi, bude přichystáno pestré a chutné občerstvení.

(lf)