„Otevřeme jednu šestou třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky v budově B – v ulici Husova 9. Studium bude realizováno formou výuky od 6. do 9. ročníku ZŠ. V učebním plánu výuce matematiky a informatiky věnujeme více hodin. Hodiny matematiky budou zaměřeny na dokonalé zvládnutí učiva a rozšiřování základního učiva formou zajímavých úloh a cvičení, uvádí zástupkyně ředitele školy Veronika Pluhařová.

V hodinách informatiky se žáci naučí ovládat PC, samostatně pracovat v textovém a tabulkovém editoru, vytvářet prezentace a vlastní webové stránky, programovat. „Klademe důraz na využití informačních technologií. Využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu. Díky multimediální interaktivní tabuli, kterou škola zakoupila z dotací města Chrudim, se výuka stala zajímavější a atraktivnější.

Výuka matematiky a informatiky nebude realizována na úkor výuky ostatních předmětů. Třída bude otevřena při dostatečném počtu zájemců,“ dodává Veronika Pluhařová.

Přihláška pro zájemce je k dispozici v kanceláři na webu školy. Je nutné ji odeslat do 30. dubna. ⋌(red)