„Ležákovka", jak jí v Hlinsku přezdívají, se zbaví azbestových prvků, jež se nacházejí na plášti objektu. Jejich demontáž a ekologickou likvidaci bude zajišťovat certifikovaná firma. Střecha se dočká zateplení, vyměněny budou dveřní a okenní výplně. Budova se nakonec zaskví díky nové fasádě.

Investorem této investiční akce je zřizovatel školy, tedy město Hlinsko. Projekt bude financován 85 % z Fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze Státního fondu životního prostředí a 10 % z vlastních zdrojů zřizovatele.

Veřejná zakázka byla vysoutěžena za celkovou částku 16 264 924,00 Kč bez DPH a 5 % rozpočtové rezervy. Na základě výsledků výběrového řízení bude rekonstrukci realizovat Stavební firma Libor Jindřichovský s. r. o.

„Velká část prací bude probíhat za plného provozu školy. Práce však budou v průběhu celé rekonstrukce koordinovány tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Pracovat se bude vždy ve vymezeném prostoru budovy školy. Žáci budou detailně poučeni o tom, jak se v prostorách, kde se pracuje, chovat." řekl ředitel školy Tomáš Louda. (hn)