Starší generace zaměstnanců se proto u příležitosti tohoto výročí sešla a společně zavzpomínala na začátky v této škole a na léta zde společně prožitá Hostem byla vedoucí chrudimského odboru školství Jana Stehlíková, která přítomným přiblížila stav školstvím v okrese a věnovala jim pamětní list.

„Atmosféra byla plná vzpomínek a radosti ze setkání. Všem, kteří se zúčastnili, i ostatním, přejeme klidné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví,“ uvádí vedení školy.

Komunistický deník Budovatel v čísle ze 7. září informoval: „Díky iniciativě Pozemních staveb, Stavoprojektu a Krajského investorského ústavu v Pardubicích, které s předstihem dokončily nový komplex školných budov ZDŠ v chrudimském sídlišti U Stadionu, mohli ve středu 31. srpna 1977 zástupci politických a státních orgánů našeho okresního města předat do užívání již pátou v pořadí ZDŠ v Chrudimi, do které nastoupilo o den později, tedy 1. září na šest set dětí.

(…) Tato 18třídní devítiletka byla postavena nákladem 18 milionů korun, další milión představuje vnitřní, moderní vybavení. Škola je koncipovaná jako sportovní ZDŠ s lehkoatletickým zaměřením od VI. do IX. tříd.“

Základní škola U Stadionu prošla v uplynulých dvou letech důkladnou rekonstrukcí, jak probíhaly se můžete podívat na videu: