Konference se zúčastnilo 99 osob (74 v roli účastníků a 25 v roli lektorů, techniků a hostů) z celkem 53 škol a institucí z Pardubického kraje, ale také z kraje Středočeského, Jihomoravského, Královéhradeckého, z kraje Vysočina a z Prahy.

Mezi nejvýznamnější letošní hosty patřil kromě hejtmana i starosta obce Krouna Petr Schmied.

Hejtman Martin Netolický si kromě úvodního slova prohlédl i krounskou školu a navštívil také tři třídy, v nichž probíhala interaktivní výuka. Ve dvou z nich škola realizuje výuku s využitím počítačových tabletů s operačním systémem windows ve formátu 1:1. „Tento formát výuky znamená, že každý žák pracuje na svém vlastním tabletu, který využívá jako plnohodnotnou pomůcku. Tedy jako učebnici, pracovní sešit, zařízení pro zpětnou vazbu i jako přístupový bod k internetu. Funkčnost celého systému a efektivita výuky je samozřejmě zajištěna softwarem pro řízení digitální výuky ve třídě, který učiteli umožňuje plnou kontrolu nad všemi žákovskými zařízeními i nad řízením vzdělávacího procesu jednotlivých žáků," přiblížil ředitel školy Josef Kyncl. Ve třetí hodině, kterou hejtman navštívil, probíhala výuka anglického jazyka v digitální jazykové učebně Robotel doplněná o práci s interaktivní tabulí, vizualizérem a dalšími prvky interaktivní výuky.

Kromě výše uvedených ukázkových hodin probíhaly ve škole i další ukázkové hodiny a workshopy. (jk, man)