V sečské základní škole letos přibylo hned sedmnáct žáků. Vzhledem k tomu, že se jejich počet zvýšil z loňských 96 na 113, jde o poměrně výrazný procentuální růst.

Došlo k němu i proto, že ZŠ Seč dokázala některé žáky „ulovit" také v obcích, jež mají své vlastní „základky".

Starosta města Marcel Vojtěch neskrývá radost. „Zadařilo se," usmívá se. „Vidím v tom samozřejmě také přičinění města Seč, jež přispívá patnácti tisíci korunami dětem, které přicházejí do naší školy z bydlišť mimo naši spádovou oblast. Díky této patnáctitisícové dotaci přišlo k nám do Seče pět nebo šest nových žáků," pokračuje Marcel Vojtěch. A jedním dechem připomíná, že město už po léta přispívá rovněž tisícikorunou na dopravu pro dojíždějící žáky nebo dalšími penězi určenými na školní vybavení prvňáčků.

Bojanov počítá

Za růstem počtu sečských školáků stojí jistě i populační vývoj ve městě a jeho místních částech. V nedalekém Bojanově přesto dobře vědí, že peníze ze Seče odlákaly několik žáků především z jejich školy.

„Prvňáčků je letos čtrnáct, proti loňsku nám jeden přibyl. Kvůli sečské patnáctitisícové dotaci nám ale odešly celkem tři děti. Mezi nimi i jeden další prvňáček," vypočítává Iva Pecinová, ředitelka ZŠ v Bojanově.

S počtem dětí na prvním stupni je jinak spokojena, byť celkový počet všech bojanovských školáků klesl z 87 na 84. „Sečský příklad ale následovat nechceme. Dál se snažíme klást především důraz na kvalitu a na vytváření domácího prostředí ve škole," uzavírá ředitelka.